Aangereden door een collega

aangereden door een collegaTijdens het werk kunnen allerlei ongelukken gebeuren, soms door toedoen van een collega. Niets is natuurlijk vervelender dan een bedrijfsongeval en dan ook nog door de schuld van uw collega. U wilt graag alle verhoudingen plezierig houden en na uw herstel weer prettig kunnen samen werken. Echter, u wilt ook alle letselschade vergoed hebben. Uw werkgever kan, ook indien u bent aangereden door een collega, aansprakelijk zijn voor de letselschade die u dientengevolge lijdt. Bent u aangereden door een collega tijdens het werk? Dan heeft u meestal recht op schadevergoeding.

Bent u aangereden door een collega, dan dient u voor letselschadevergoeding uw werkgever aansprakelijk te stellen. Voor kosteloos en vrijblijvend advies kunt u een letselschade deskundige raadplegen. Wij werken landelijk en helpen u graag verder.

Hoe ver strekt werkgeversaansprakelijkheid

Ongevallen tijdens werktijd komen vaak voor. Waar wordt gewerkt, gebeuren ongelukken, hoe zeer men dat ook probeert te voorkomen. Iedereen maakt weleens een fout. Een collega let even niet op, een machine werkt niet naar behoren of er is niet gewaarschuwd voor een natte vloer. Werknemers zitten onder werktijd soms vaak op de weg en in de bouw rijden vrachtwagens, auto’s en andere voertuigen. Ook kunt u bijvoorbeeld in een magazijn worden aangereden door een collega op een heftruck. Werkgevers hebben een uitgebreide zorgplicht waardoor zij vaak aansprakelijk zijn als er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. Allerlei regels en wetten zorgen ervoor dat werknemers goed zijn beschermd. Bent u aangereden door een collega? Dan is uw werkgever vrijwel altijd aansprakelijk, tenzij deze kan aantonen dat u als slachtoffer bewust roekeloos heeft gehandeld of dat u de aanrijding opzettelijk heeft veroorzaakt. Heeft uw collega het ongeval opzettelijk veroorzaakt, dan zal de verzekeraar van de werkgever allereerst uw letselschade vergoeden en deze vervolgens verhalen op de veroorzaker.

Wat wordt verstaan onder werktijd

Onder werktijd verstaan we de tijd waarin u voor uw werkgever werkzaamheden verricht. Uw reguliere werktijden vallen hieronder en ook de uren die niet direct onder uw vast afgesproken werktijd vallen. Zo kan het gebeuren dat u overuren maakt; overdag, in de avond of in het weekend. Autoritten naar een klant vallen onder werktijd. In sommige gevallen gelden ook personeelsfeestjes en zakelijke uitjes als werktijd.  Woon-werkverkeer valt normaliter niet onder uw werktijd. Zoek dus goed uit of uw wel of niet in ‘de tijd van de baas’ aan de slag was op het moment dat u werd aangereden door een collega of op een andere manier bij een bedrijfsongeval betrokken raakte. Een letselschade deskundige van ons kantoor kan u hierbij van dienst zijn.

Welke letselschade kan is terug eisen

Als u bent aangereden door een collega dan kunt u alle letselschade claimen die uit de aanrijding voortkomt. Deze schade kan uiteenlopend van aard zijn en hangt af van de aard van uw letsel, de ernst van het letsel en de gevolgen van het letsel. Aanvankelijk gering letsel kan toch zorgen voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Als u een bepaald lichaamsdeel niet meer goed kunt gebruiken dat wel essentieel is voor de uitoefening van uw beroep dan kan dit grote financiële gevolgen hebben. Een timmerman kan niet werken als sprake is van handletsel maar zal relatief minder last hebben van beenletsel.

De letselschade die u vergoed moet krijgen zijn onder te verdelen in materiële en immateriële schade. Onder de materiële schade valt alle directe kosten zoals reparatie van kapotte kleding of bril, kosten van medische aard, vervoerskosten en kosten voor huishoudelijke hulp. Ook gederfde inkomsten vallen hieronder en deze post kan hoog oplopen. Voor immateriële schade krijgt u smartengeld uitgekeerd. Er is dan sprake van psychisch letsel als gevolg van het ongeval.

Vergoeding juridische kosten

De verzekeringsmaatschappij van uw werkgever dient ook de kosten van juridische hulp te vergoeden wanneer deze aansprakelijk is voor uw letselschade. Onze ervaren letselschade deskundigen zoeken alles tot op de bodem voor u uit en staan u bij tijdens het gehele proces, dat wij u geheel uit handen kunnen nemen. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van letselschadeclaims nadat iemand is aangereden door een collega en komen desgewenst graag bij u thuis in Amersfoort voor een kennismakingsgesprek en de start van de zaak.