Letselschade bij ongeluk voetganger

letselschade voetgangerBent u als voetganger aangereden door een fiets, brommer of motorvoertuig? Dan is de kans zeer groot dat u recht heeft op schadevergoeding. Als voetganger bent u volgens de wet een zwakke verkeersdeelnemer, omdat u kwetsbaarder bent dan bijvoorbeeld een automobilist. Andere verkeersdeelnemers dienen daarom extra rekening met u te houden. Daarnaast is de letselschade bij een ongeluk met een voetganger vaak aanzienlijk. Schade aan persoonlijke bezittingen en extra kosten door ernstig letsel lopen snel op. Informeer bij een erkende letselschade specialist wat uw rechten zijn na een ongeluk als voetganger.

Als voetganger een ongeluk gehad? Neem contact op met een deskundige letselschade jurist in Amersfoort.

De 50%-regel

Voetgangers, fietsers en kinderen zijn volgens de wet zwakke verkeersdeelnemers. Zij zijn kwetsbaar als ze betrokken zijn bij een ongeval en daarom moeten andere verkeersdeelnemers extra rekening houden met voetgangers, fietsers en kinderen in het verkeer. Wanneer u als voetganger door een bestuurder van een motorvoertuig aangereden wordt, is deze bestuurder bijna altijd voor minimaal 50% aansprakelijk voor het ongeval. Ook wanneer u als voetganger een verkeersfout maakt, bijvoorbeeld door over te steken terwijl u geen voorrang heeft, is de bestuurder aansprakelijk voor minimaal de helft van uw letselschade. Daarnaast heeft de bestuurder de plicht om te bewijzen dat hij of zij er alles aan heeft gedaan om het ongeluk met de voetganger te voorkomen. Als dit bewijs onvoldoende is, kan het zijn dat de bestuurder voor meer dan 50% aansprakelijk is voor het ongeval. U als voetganger heeft dus bijna altijd recht op schadevergoeding.

Letselschade bij ongeluk voetganger

Wanneer u als voetganger betrokken raakt bij een ongeval, kan de letselschade snel oplopen. Bij een botsing met bijvoorbeeld een auto kan er sprake zijn van matig tot ernstig letsel, waardoor de kosten voor uw herstel erg hoog kunnen zijn. Afhankelijk van de toedracht en omstandigheden van het ongeluk met de voetganger kan de totale letselschade worden berekend aan de hand van de directe en toekomstige kosten en mogelijke andere schadeposten. Veel voorkomend letsel bij een ongeluk met een voetganger zijn:

 • Blauwe plekken een schrammen
 • Gebroken arm of been
 • Verbrijzelde botten
 • Hersenschudding
 • Coma
 • Hersenletsel
 • Inwendig letsel

Een letselschade specialist berekent de totale schade die u heeft. Uw schadevergoeding hangt samen met de ernst van het letsel, het herstel, eventuele toekomstige kosten, de impact van het letsel op uw leven en mogelijke arbeidsongeschiktheid. Het is hierbij van belang dat u alles documenteert wat met het ongeval te maken heeft.  Zo is de totale letselschade makkelijker te berekenen en is het waarschijnlijker dat u uw zaak kunt onderbouwen met bewijs. Hierbij kunt u denken aan:

 • Gegevens van de tegenpartij en mogelijke getuigen direct na het ongeval
 • Afspraken met artsen en specialisten
 • Nota’s van medische kosten, hulpmiddelen en andere zaken
 • Een dagboek waarin u uw klachten na het ongeval bijhoudt.

Hoe meer u op papier heeft, hoe groter de kans dat uw letselschadezaak zonder al te veel onderhandelen kan worden afgewikkeld. Naast bovenstaande is het belangrijk om direct na het ongeval uw huisarts of het ziekenhuis te bezoeken om uw gezondheid te laten controleren en uw medisch dossier aan te vullen met informatie over het ongeval. Ook adviseren wij alleen via de officiële weg hulpmiddelen aan te schaffen en hulptroepen in te schakelen. Het is dan eenvoudiger deze kosten bij uw letselschade op te tellen. Denk hierbij aan het huren van krukken na een doorverwijzing van uw arts en het inschakelen van een hulp in de huishouding via de geëigende, vaak gemeentelijke instanties.

Kosteloos letselschade jurist inschakelen

Als voetganger bent u bijna nooit aansprakelijk voor het ongeval en de letselschade die daaruit voortkomt. Bestuurders van motorrijtuigen zoals een auto of motor dienen extra rekening te houden met u als zwakke verkeersdeelnemer. Als de ander aansprakelijk is, kunt u gegarandeerd kosteloos één van onze ervaren en deskundige letselschade juristen inschakelen. De kosten voor juridische bijstand zijn onderdeel van uw totale letselschade en worden dus door de aansprakelijke partij vergoed.

Letselschade bij ongeluk voetganger? Onze letselschade juristen komen graag bij u in Amersfoort langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen zij u informeren over uw rechten en plichten, de kans dat u een schadevergoeding krijgt en hoe de letselschade juristen u daarin kunnen bijstaan. Zij kunnen u helpen met de aansprakelijkstelling, de totale letselschade berekenen en de schade voor u claimen. Daarnaast kunnen zij u tijdens de onderhandelingen vertegenwoordigen. Mocht uw zaak een bijzondere uitzondering zijn en niet buiten de rechter om afgehandeld kunnen worden, dan dragen zij uw letselschadezaak over aan een deskundige letselschade advocaat.