Letselschade bij vrachtwagenongeval

letselschade bij vrachtwagenongelukHeeft u als vrachtwagenchauffeur een ongeval gehad? Dan kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de letselschade wanneer deze het ongeval heeft veroorzaakt. Bent u zelf de schuldige? Aangezien het vrachtwagenongeval onder werktijd heeft plaatsgevonden, gaat het om een bedrijfsongeval en is uw werkgever of diens verzekering aansprakelijk te stellen. Wanneer u als andere verkeersdeelnemer bent aangereden door een vrachtwagen en de vrachtwagenchauffeur is hiervoor verantwoordelijk, is het ook diens werkgever die aansprakelijk gesteld moet worden.  Laat u zich altijd goed informeren over uw rechten en plichten, om onnodig hoge kosten voor eigen rekening te voorkomen.

Letselschade bij vrachtwagenongeluk? Bel of mail onze letselschade specialisten, nu ook in Amersfoort.

Chauffeur aansprakelijk voor letselschade bij vrachtwagenongeval

Bent u aangereden door een vrachtwagen? Dan ligt het aan de toedracht van het ongeval wie aansprakelijk is. Wanneer de vrachtwagenchauffeur onterecht geen voorrang verleende, een kop-staartbotsing met een auto of andere vrachtwagen veroorzaakte, dan is de vrachtwagenchauffeur aansprakelijk voor het ongeval. Als hij een fietser of voetganger aangereden heeft, ligt de aansprakelijkheid in alle gevallen voor minimaal 50% bij de vrachtwagenchauffeur. Aangezien een vrachtwagenchauffeur bijna altijd onder werktijd en met materieel van de werkgever rijdt, wordt een vrachtwagenongeval in veruit de meeste gevallen beschouwd als een bedrijfsongeval. U kunt de werkgever van de vrachtwagenchauffeur en diens bedrijfsongevallenverzekering aanspreken voor schadevergoeding.

Letselschade bij vrachtwagenongeval: ander aansprakelijk

Wanneer u als vrachtwagenchauffeur een ongeluk heeft gehad en een ander is verantwoordelijk, dan kunt u deze persoon aansprakelijk stellen. Als een ander motorvoertuig bijvoorbeeld geen voorrang verleende, een verkeersfout maakte of verwijtbaar handelde waardoor het vrachtwagenongeval is ontstaan, dan is die bestuurder aansprakelijk voor het ongeval en de letselschade. In dat geval dient u deze persoon en diens verzekering aan te spreken voor een schadevergoeding.

Kostenposten na vrachtwagenongeval

Na een vrachtwagenongeval is er meestal sprake van veel schade. De totale letselschade bij vrachtwagenongeval kan flink oplopen door schade aan voertuigen, persoonlijke bezittingen en lichamelijk letsel door het ongeval. Ook mogelijke toekomstige schade, bijvoorbeeld doordat u al dan niet deels arbeidsongeschikt raakt, is een kostenpost die snel erg hoog kan zijn. Maar ook bij minder ernstig letsel krijgt u te maken met letselschade en onverwachte kosten. Kostenposten die vaak op de schadestaat worden meegenomen zijn onder andere:

  • Schade aan voertuigen als vrachtwagen, auto, fiets
  • Schade aan persoonlijke bezittingen als kleding, telefoon, laptop
  • Medische kosten
  • Eigen risico zorgverzekering
  • Kosten voor waardeloos geworden zaken als een sportschoolabonnement
  • Juridische kosten
  • Smartengeld

Kosteloze rechtsbijstand letselschade jurist

Na een vrachtwagenongeval krijgt u bijna per definitie te maken met letselschade. Wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval, zoals een andere weggebruiker of in geval van een bedrijfsongeval uw werkgever, heeft u recht op vergoeding van uw letselschade. Een letselschade jurist kan u gegarandeerd kosteloos bijstaan wanneer een ander aansprakelijk is, de juridische kosten maken dan deel uit van de totale letselschade. Een deskundig en ervaren letselschade jurist kan u bijstaan in de aansprakelijkstelling, de totale letselschade claimen en de onderhandelingen over de schadevergoeding voeren. U kunt zich dan richten op uw herstel.

Onze letselschade juristen bezoeken u graag thuis indien u wenst, ook in Amersfoort. Wij kunnen u tijdens een kennismakingsgesprek vrijblijvend informeren over uw rechten en uw kans op schadevergoeding. Mocht u één van de zeldzame gevallen zijn waarin de letselschadezaak niet buiten de rechtbank om kan worden geregeld, dan dragen wij uw zaak over aan een letselschade advocaat. Deze zal dan uw belangen behartigen tijdens de rechtszaak en zich hard maken voor een maximale schadevergoeding. Dit is echter slechts in 3% van alle letselschadezaken aan de orde.