Bedrijf waar ik werk verzekerd tegen letselschade?

bedrijf waar ik werk verzekerd tegen letselschadeSlachtoffers van bedrijfsongevallen met letselschade hebben vaak recht op een schadevergoeding. Als werknemer zult u het misschien vervelend vinden om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. Misschien vreest u voor de goede relatie die u met uw werkgever heeft of bent u bang dat het bedrijf in de problemen komt. Letselschade kan fors oplopen en als uw werkgever die moet betalen kan dat een probleem vormen. Gelukkig zijn de meeste werkgevers verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval.

Stelt u zich de vraag ‘is het bedrijf waar ik werk verzekerd tegen letselschade’ dan kunt u daarover informatie inwinnen bij uw werkgever. Laat u ook adviseren door een letselschade deskundige. Onze juristen en experts zijn specialist in het letselschaderecht.

Verzekering dekt letselschade

De meeste werkgevers zullen zich verzekeren tegen letselschadeclaims van werknemers. Ongelukken gebeuren overal. Uw werkgever is verplicht om er alles aan doen om een bedrijfsongeluk te voorkomen en zal dit in de meeste gevallen ook doen, toch valt niet elk ongeval altijd te voorkomen. Een medewerker met letselschade kan een grote belasting zijn voor een onderneming en daarom zal een werkgever dat risico doorgaans niet nemen maar zich goed verzekeren.

De relatie met uw werkgever en de verzekering

Voor u als werknemer is het prettig te weten of het antwoord op de vraag ‘is het bedrijf waar ik werk verzekerd tegen letselschade’ positief beantwoord kan worden. Indien uw werkgever verzekerd is hoeft hij immers niet zelf uw letselschade te betalen, maar kan hij zijn verzekering aanspreken. U stelt uw werkgever aansprakelijk, waarna de verdere letselschade afwikkeling met de verzekeraar kan worden geregeld. De relatie met uw werkgever hoeft hierdoor dus niet te verslechteren.

Als u enige tijd uit het arbeidsproces bent geweest door het opgelopen letsel dan zult u weer moeten re-integreren. Re-integratie vindt plaats in overleg en in samenwerking met uw werkgever, dus het is belangrijk dat u nog op goede voet staat. Het voordeel van een verzekering tegen letselschade door bedrijfsongeval ligt dus zowel bij de werkgever als bij de werknemer.

Zorgplicht werkgever

Is het bedrijf waar ik werk verzekerd tegen letselschade? Waarschijnlijk dus wel! Werkgevers hebben een zorgplicht die maakt dat zij niet makkelijk onder aansprakelijkheid voor letselschade van de werknemer uit komen. De zorgplicht houdt in dat een werkgever er alles aan moet doen om een bedrijfsongeval te vermijden. Werkgevers hebben daar uiteraard zelf ook belang bij want een bedrijfsongeval is uitermate vervelend. Ook al betaalt zijn verzekering de letselschade, het doet de naam van het bedrijf en de sfeer op de werkvloer geen goed. Uw werkgever wil uiteraard ook niet dat u iets overkomt. Werkgevers moeten voldoen aan allerlei eisen en richtlijnen omtrent veiligheid. In de ene branche speelt dat een grotere rol dan in de andere. In de bouw zijn bijvoorbeeld veel regels van toepassing om zo veilig mogelijk te werken

Verzekering auto-ongeluk tijdens werk

Werknemers die veel op de weg zitten lopen extra risico op een auto-ongeluk. Werkgevers zullen daarom een SIV-verzekering (Schade Inzittenden Verzekering) moeten afsluiten voor hun personeel. Krijgt u als werknemer een auto-ongeluk dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U kon niets aan het auto-ongeluk doen, schuld ligt bij een ander
  • U hebt zelf een auto-ongeluk veroorzaakt

In het eerste geval dient de schuldige partij uw letselschade te vergoeden. Uw werkgever staat hier buiten. In het tweede geval zal de WA-verzekering de kosten van degene die u hebt aangereden vergoeden. Bij een auto-ongeluk waarvoor u zelf verantwoordelijk bent wordt uw letselschade normaliter niet vergoed. Gebeurde het ongeval terwijl u voor uw werkgever op pad was, dan hebt ook u echter recht op schadevergoeding. Daarvoor wordt dan de SIV-verzekering aangesproken. Hetzelfde geldt bij een eenzijdige auto-ongeluk waarbij een werknemer gewond raakt.

Het bedrijf waar ik werk is verzekerd tegen letselschade

Is vast komen te staan dat uw bedrijf tegen letselschade verzekerd is, dan wordt uw schadeclaim afgehandeld door de verzekering. Deze dient alle letselschade  als gevolg van het letsel te vergoeden. Er zijn veel verschillende schadeposten, houdt deze goed bij! Ook vele kleine uitgaven kunnen flink oplopen en als u arbeidsongeschikt raakt, voor korte tijd of langere tijd, dan kan de post gederfde inkomsten hoog oplopen.

Letselschade adviseurs

Een ervaren letselschadejurist of -expert beschikt over alle benodigde kennis omtrent letselschade claimen. Wij komen indien gewenst bij u thuis voor een eerste gesprek, ook in Amersfoort want wij werken landelijk en hebben een overleglocatie bij u in de buurt. Ook de kosten van uw letselschade deskundige worden meegenomen in de berekening van de hoogte van de letselschade vergoeding.