Over letselschade

Er is sprake van letselschade wanneer u letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is.

Als dit u is overkomen wilt u waarschijnlijk de schade die u heeft opgelopen verhalen op de verantwoordelijke partij. Gelukkig zijn in Nederland de meeste particulieren en bedrijven verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding moet u aan een aantal criteria voldoen.

Toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad

De Nederlandse wet maakt onderscheid tussen ‘toerekenbare tekortkoming’ en ‘onrechtmatige daad’. Van een toerekenbare tekortkoming is sprake wanneer een partij zijn verplichting uit een overeenkomst niet, niet goed of niet binnen de afgesproken tijd nakomt. Zo dient een werkgever bijvoorbeeld te zorgen voor een veilige werkomgeving. Wanneer hier niet voor gezorgd wordt en hierdoor een ongeval ontstaat, dan is de werkgever tekort geschoten in het nakomen van een verplichting die met de werknemers is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De werkgever wordt dan aansprakelijk gesteld voor de letselschade die u heeft opgelopen bij het bedrijfsongeval.

Een onrechtmatige daad ontstaat wanneer een ander, buiten een overeenkomst, verwijtbaar onrechtmatig heeft gehandeld. Er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de onrechtmatige daad en de opgelopen schade (causaal verband) om deze persoon aansprakelijk te kunnen stellen. Bij een verkeersongeluk is aansprakelijkheid bijna altijd op basis van een onrechtmatige daad.

In sommige gevallen is risicoaansprakelijkheid al genoeg om een schadevergoeding te kunnen krijgen en hoeft er geen sprake te zijn van schuld. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor bezitters van een dier dat schade bij een ander veroorzaakt of ouders die aansprakelijk zijn voor de schade die hun kinderen tot 14 jaar toebrengen aan een ander.

Wie stelt moet bewijzen

Als u letselschade heeft opgelopen en stelt recht te hebben op schadevergoeding, is het zaak dit te bewijzen. Dit is een belangrijke voorwaarde die in de Nederlandse wet staat. Wanneer het gaat om een ongeval dat langere tijd geleden heeft plaatsgevonden, kan het letsel soms moeilijk aantoonbaar zijn. Dit is werk voor specialisten. Bij B&O Letselschade zijn enkel letselschadejuristen en/of -experts met minimaal 15 jaar ervaring in dienst, zij beoordelen kosteloos of u een zaak heeft.