Schadeposten

Letselschade zowel bestaan uit materiële schade als immateriële schade.
Hieronder treft u een overzicht van mogelijke schadeposten.

1. Verlies van verdienvermogen

Hierbij kunt u denken aan een lager salaris, pensioenverlies, levensloopregeling, provisie, 13e maand, loon in natura, onkostenvergoedingen, reiskosten vergoedingen, vakantiegeld, auto van de zaak, laptop, mobiele telefoon en vele andere zaken.

2. Andere kosten voor zelfstandigen, naast verlies van arbeidsvermogen

Naast het verlies van het arbeidsvermogen, zijn er extra verliezen die zelfstandigen lijden. Hier vallen onder andere afschrijvingen, zelfstandigenaftrek, auto van de zaak en gedwongen verkoop van het bedrijf onder.

3. Huishoudelijke hulp

Kosten die u maakt om de huishoudelijke taken, waar toe u niet in staat bent door het ongeval, uit handen te geven.

4. Zelfwerkzaamheid

Dit zijn kosten die u moet maken om werkzaamheden in en rond uw huis, die u voor het ongeval zelf deed, te laten uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan het wassen van uw auto, onderhoud van uw huis en tuin en aanverwante zaken.

5. Smartengeld

Dit is een financiële vergoeding voor de geleden immateriële schade. Het gaat hier om schade die u niet in uw portemonnee raakt maar om geestelijke- en lichamelijke pijn en gemiste levensvreugd.

6. Reiskosten

Wanneer u uzelf na uw ongeval veel moet verplaatsen voor bijvoorbeeld artsenbezoek, fysiotherapie en dergelijke, dan kunt u ook deze kosten verhalen. Brandstofkosten kunnen vergoed worden, maar ook wanneer u zelf niet meer kunt autorijden maakt u misschien kosten voor taxigebruik. Ook kan het zijn dat u een grotere auto nodig heeft in verband met rolstoelgebruik of misschien moet u een eigen bijdrage betalen voor aangepast vervoer. Parkeerkosten kunt u ook verhalen, vergeet deze niet.

7. Ziektekosten

Ziektekosten als kosten voor eigen risico, protheses, aangepaste schoenen, niet verzekerde kosten zoals fysiotherapie of andere vormen van (alternatieve) therapie en dergelijke kunnen ook aangerekend worden als schadepost.

8. Aanpassingen van de thuissituatie

Als u moet verhuizen na uw ongeval of als uw huis aangepast moet worden aan uw beperkingen, dan kan dit ook verhaald worden. Denk hierbij aan een aangepast toilet, een traplift of valbeugels. Ook wanneer u vaker een oppas nodig heeft voor de kinderen of als u meer kosten maakt voor gas, water en licht omdat u opeens hele dagen thuis bent kan dit een schadepost zijn.

9. Annuleringen, afzeggingen of zinloos geworden uitgaven

Hieronder valt bijvoorbeeld een vakantie die al geboekt was maar niet kan doorgaan, een abonnement op de sportschool dat zinloos is geworden, of kosten die u nog steeds maakt voor een hobby die u niet meer kunt beoefenen.