Smartengeld bij letselschade

smartengeld bij letselschadeHeeft u een ongeval gehad? Dan heeft u zeer waarschijnlijk te maken met letselschade en onverwachte kosten. Deze kosten worden letselschade genoemd, alle kosten die uit het ongeval voortkomen vallen onder uw letselschade. Wanneer u te maken krijgt met psychische problemen of pijn door het ongeval, heeft u mogelijk recht op smartengeld. Een letselschade jurist kan u informeren over uw recht op smartengeld na een ongeval.

Smartengeld bij letselschade? Onze ervaren juristen geven vrijblijvend advies. Neem vandaag nog contact op.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een financiële vergoeding voor geleden of te lijden pijn, verdriet, gederfde levensvreugde of psychische problemen die voortkomen uit een ongeval. Deze definitie is redelijk breed, veel slachtoffers van een ongeval kunnen aanspraak maken op smartengeld. Voorbeelden van situaties waarin een slachtoffer na een ongeval recht heeft op smartengeld zijn onder andere pijn bij whiplash, gederfde levensvreugde bij amputatie en psychische problemen door traumatisch ongeval.

Smartengeld voor pijn bij whiplash

Wanneer u in de auto van achteren bent aangereden, is de kans groot dat u een whiplash heeft gehad. Klachten na een whiplash kunnen langdurig aanhouden, in sommige gevallen hebben slachtoffers de rest van hun leven pijn door de whiplash. Afhankelijk van de impact van de whiplash en de pijnklachten wordt er een bedrag aan smartengeld opgenomen in de totale claim schadevergoeding letselschade.

Smartengeld voor gederfde levensvreugde bij amputatie

Krijgt u na een ongeval te maken met amputatie, dan heeft dit veel effect op uw leven. Het missen van een arm of been vergt veel aanpassingsvermogen en langdurige revalidatie om weer zelfstandig te kunnen functioneren. Ook wanneer de amputatie minder erg lijkt, kan deze voor een flinke verandering in uw leven zorgen. Als tekstschrijver of professioneel sporter kunt u bijvoorbeeld veel hinder ondervinden als een vinger of vingertopje moet worden geamputeerd. Dit wordt meegenomen in de inschatting voor de hoogte van het smartengeld.

Smartengeld voor psychische problemen door traumatisch ongeval

Stel, u bent in een ongeluk terecht gekomen en dit is voor u een traumatische ervaring geweest. Na het ongeluk krijgt u te maken met slaapproblemen, stress, paniekaanvallen of een angststoornis. In deze gevallen heeft u recht op smartengeld. Afhankelijk van de ernst van de psychische problemen en in hoeverre dit invloed heeft op uw leven, wordt de hoogte van het smartengeld bepaald.

Smartengeld claimen

Het berekenen van smartengeld is een lastige klus die is voorbehouden aan letselschade experts. U kunt immers geen bonnetjes en facturen inleveren voor geleden pijn of psychische problemen. Het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt gedaan aan de hand van een inschatting van de impact van het ongeval op uw leven. Deze inschatting wordt onder andere gedaan aan de hand van input van professionals zoals een arts of psycholoog en het vergelijken met overeenkomstige letselschadezaken.

Het claimen van smartengeld en alle letselschade gaat in een aantal stappen. Een letselschade jurist kan u bijstaan in het verhalen van de letselschade. Waar u op dient te letten bij het claimen van smartengeld is onder andere:

  • Zorg dat u zoveel mogelijk documenteert. Maak foto’s van het ongeval, noteer de gegevens van de tegenpartij en mogelijke getuigen, bewaar alle facturen en bonnetjes. Het bijhouden van een dagboek kan zinnig zijn om uw pijnklachten bij te houden.
  • Ga direct na het ongeval naar een arts. Deze kan uw letsel beoordelen en uw medisch dossier updaten.
  • Schakel een letselschade jurist in om u bij te staan in uw letselschadezaak.
  • Stel samen met de letselschade jurist de tegenpartij aansprakelijk voor het ongeval en uw letselschade, inclusief smartengeld.
  • Laat de letselschade jurist uw letselschade en smartengeld berekenen.
  • Laat de letselschade jurist uw claim schadevergoeding letselschade indienen. De jurist zal de onderhandelingen over de hoogte van de letselschade en het smartengeld voor u voeren.

Kosteloze rechtsbijstand

Bent u slachtoffer van een ongeval en is een ander aansprakelijk? Dan kunnen onze deskundige en ervaren letselschade juristen u gegarandeerd kosteloos helpen. De juridische kosten zijn namelijk, net als het smartengeld, onderdeel van de totale letselschade. Onze letselschade juristen hebben veel ervaring met letselschadezaken en staan u graag bij in het aansprakelijk stellen van de tegenpartij, berekenen van de letselschade en het smartengeld, het claimen van de schadevergoeding en het voeren van onderhandelingen over de aansprakelijkheid en de hoogte van de letselschade. Onze juristen bezoeken u graag thuis in Amersfoort voor een vrijblijvend eerste gesprek, wij kunnen u dan informeren over uw rechten en de mogelijkheid om uw letselschade en smartengeld te claimen bij de tegenpartij.