Hoe hoog is de smartengeldvergoeding?

De hoogte van de smartengeldvergoeding verschilt per geval. Dit is afhankelijk van de ernst van uw letsel en de impact van de gevolgen hiervan op uw persoonlijke omstandigheden. Als u blijvend letsel heeft opgelopen dat u hindert in het dagelijks leven, heeft u recht op een hoge smartengeldvergoeding. Operaties die u heeft moeten ondergaan, de pijn die u heeft gehad, geestelijk letsel of littekens die u heeft overgehouden aan het ongeval, bepalen mede de hoogte van het smartengeld.

Terug naar het overzicht