Moet mijn werkgever de arbeidsinspectie inschakelen?

Moet mijn werkgever de arbeidsinspectie inschakelenNa een bedrijfsongeval kan een werkgever verplicht zijn om dit te melden bij de arbeidsinspectie. Dit is het geval als het gaat om een ernstig bedrijfsongeval. De arbeidsinspectie heeft verschillende taken, waaronder het opstellen van richtlijnen en het handhaven van de wettelijke regels, waardoor bedrijfsongevallen kunnen worden voorkomen. Na een bedrijfsongeval moet een werkgever de arbeidsinspectie inschakelen om onderzoek te doen naar de toedracht. Moet ook uw werkgever de arbeidsinspectie inschakelen? Kijk hiervoor op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en raadpleeg een letselschade deskundige.

Hebt u letsel opgelopen tijdens uw werk en wilt u weten of uw werkgever de arbeidsinspectie moet inschakelen? Neem voor informatie over de meldingsplicht van een arbeidsongeval bij de arbeidsinspectie contact op met een letselschade jurist.

Bedrijfsongeval en arbeidsinspectie

Bedrijfsongevallen komen veel voor. Werkgevers hebben de plicht alles te doen om een bedrijfsongeval te voorkomen maar dit lukt natuurlijk niet altijd. Waar wordt gewerkt gebeuren ongelukken, in alle bedrijfstakken. De arbeidsinspectie ziet erop toe dat regels worden nageleefd en voert hierop controles uit. Met name in de bouw en in branches waar wordt gewerkt met chemische stoffen zijn uitgebreide voorschriften van levensgroot belang. Een arbeidsongeval kan grote gevolgen hebben voor het slachtoffer, soms voor de rest van het leven. Uw werkgever dient een ernstig bedrijfsongeval dan ook te melden bij de arbeidsinspectie die een onderzoek naar de toedracht zal instellen.

Wat is een ernstig bedrijfsongeval

Bij beantwoording van de vraag of ook uw werkgever de arbeidsinspectie inschakelen moet, wordt gekeken naar de ernst van het bedrijfsongeval. Een bedrijfsongeval waarvoor de arbeidsinspectie ingeschakeld moet worden, is een ongeluk op het werk  – of tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor de werkgever buiten de bedrijfslocatie of buiten kantooruren – waarbij het slachtoffer letsel heeft opgelopen waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is, waarbij blijvend letsel is opgelopen of waarbij het slachtoffer is overleden.

Blijvend letsel en de arbeidsinspectie

Direct na een bedrijfsongeval zijn de gevolgen voor de lange termijn nog niet altijd zichtbaar. Een armbreuk kan bijvoorbeeld tot dusdanige complicaties leiden dat sprake blijkt van blijvend letsel met forse beperkingen. Aanvankelijk leek het bedrijfsongeval dus niet ernstig genoeg om verplicht te moeten melden bij de arbeidsinspectie, terwijl dit later wel het geval bleek te zijn. De werkgever moet het bedrijfsongeval dan alsnog melden. Het komt regelmatig voor dat een bedrijfsongeval pas in een later stadium moet worden gemeld bij de arbeidsinspectie.

Aansprakelijkheid werkgever

Waarom is de vraag ‘moet mijn werkgever de arbeidsinspectie inschakelen’ belangrijk? De kosten van een bedrijfsongeval zijn vaak heel hoog. Het is van belang dat aansprakelijkheid van de werkgever komt vast te staan, zodat het slachtoffer schadevergoeding kan eisen voor zijn of haar letselschade. De werkgever heeft een uitgebreide zorgplicht en indien de arbeidsinspectie een onderzoek instelt, kan uit de uitkomst vaak ook de aansprakelijkheid worden afgeleid.

Arbeidsinspectie inschakelen voor claimen letselschade

U heeft recht op schadevergoeding voor de letselschade die uit het bedrijfsongeval voortvloeit indien uw werkgever aansprakelijk is voor het ongeval. Dit betekent dat u goed moet bijhouden welke kosten u allemaal maakt, waarbij ook de kleine uitgaven meetellen. Een keer een taxi naar de dokter zal u de kop niet kosten, maar als u wekelijks extra vervoerskosten moet maken dan kunnen ook kleine bedragen snel oplopen. Daarnaast maakt u allerlei andere kosten, bijvoorbeeld voor oppas voor de kinderen of een huishoudelijke hulp omdat u zelf niets kunt doen. Medische kosten worden misschien niet allemaal vergoed door uw zorgverzekering en u betaalt uw eigen risico of eigen bijdragen. Als u niet meer kunt werken, minder kunt werken of zelfs arbeidsongeschikt raakt, dan loopt de letselschade na een bedrijfsongeval al snel hoog op.

Bijstand letselschadejurist

Het vorderen van letselschade, het berekenen van de hoogte van de schadeclaim, onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever: allemaal zaken die u beter uit handen kunt geven. Een letselschade deskundige heeft alle kennis in huis die nodig is om tot een maximale uitkering schadevergoeding na bedrijfsongeval te komen. Is een ander aansprakelijk dan dient deze ook de kosten van uw letselschade jurist te vergoeden!

Gaat uw werkgever de arbeidsinspectie inschakelen of heeft hij dit al gedaan? Vraag onze letselschade juristen dan om advies. Wij komen indien gewenst ook in Amersfoort bij u thuis om uw situatie te bespreken en u te adviseren.