Na een bedrijfsongeval altijd recht op schadevergoeding?

Na een bedrijfsongeval altijd recht op schadevergoedingHet zal je maar gebeuren: een ongeluk tijdens werktijd. De kosten na een bedrijfsongeval, ook wel arbeidsongeval, kunnen hoog oplopen. Maar heb je na een bedrijfsongeval altijd recht op schadevergoeding? Vaak moet de werkgever alle uit het ongeval voortvloeiende letselschade vergoeden, maar zeker niet altijd. Wanneer is een werkgever aansprakelijk? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking, hoeveel schadevergoeding kunt u krijgen? Het zijn vragen die niet eenvoudig zijn te beantwoorden. Alles hangt af van de omstandigheden waaronder het bedrijfsongeval plaatsvond, de ernst van het letsel dat u heeft opgelopen en de gevolgen daarvan voor uw leven en arbeidsvermogen. Neem voor advies en een letselschadeberekening contact op onze letselschade-expert. Wij hebben veel ervaring met het verhalen van letselschade na een bedrijfsongeval.

Wanneer schadevergoeding na bedrijfsongeval

In veel gevallen is uw werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een bedrijfsongeval. Er is sprake van een bedrijfsongeval als u een ongeluk krijgt tijdens werktijd waarbij u het begrip werktijd vrij ruim kunt interpreteren. Ook als u tijdens de lunchpauze doorwerkt bent u bezig voor uw baas en zal een ongeluk in deze periode worden aangemerkt als bedrijfsongeval. Hetzelfde geldt voor werkzaamheden die u uitvoert tijdens overwerk, als u naar een personeelsfeest gaat of een zakelijk event bijwoont. Of je na een bedrijfsongeval altijd recht op schadevergoeding hebt hangt dus af van de vraag of u verplichte werkzaamheden voor uw werkgever verrichtte en of de werkgever er voldoende aan heeft gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen. Uw werkgever is ook niet aansprakelijk als u aantoonbaar opzettelijk roekeloos bent geweest. Wij vertellen u hier graag meer over tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.

Hoeveel schadevergoeding na bedrijfsongeval

Heb je na een bedrijfsongeval altijd recht op schadevergoeding? Het antwoord is dus nee, niet altijd, maar wel vaak. De hoogte van de schadevergoeding die u kunt krijgen hangt af van verschillende factoren. Licht letsel zonder gevolgen voor uw arbeidsvermogen zal leiden tot een kleine schadevergoeding. Denk hierbij aan schadevergoeding voor kleding die stuk is gegaan, schadevergoeding voor medische kosten die u moest maken en die uw zorgverzekering niet vergoedt en het eigen risico. Matig of ernstig letsel kan echter grote financiële gevolgen hebben. Indien u enige of langere tijd niet kunt werken bijvoorbeeld, kunnen de kosten van een bedrijfsongeval hoog oplopen. U mist waarschijnlijk niet alleen (een deel van) uw maandelijkse inkomsten maar ook allerlei extra (toekomstige) inkomsten die u voor het bedrijfsongeval wel had: dertiende maand, pensioenvoorzieningen, overwerkuren, studiekostenvergoeding en bonussen.

Waarvoor schadevergoeding te claimen

Schade die in een letselschadeberekening wordt meegenomen kan bestaan uit:

  • Kosten van vervoer naar de dokter of het ziekenhuis
  • Kosten voor oppas voor de kinderen en/of hulp in de huishouding
  • Medische kosten voor zover niet vergoed
  • Gederfde inkomsten
  • Kosten voor re-integratie of omscholing
  • Smartengeld

U dient alle kosten die u maakt goed bij te houden en bonnen en facturen goed te bewaren. U zult moeten aantonen dat uw letselschade rechtstreeks verband houdt met uw bedrijfsongeval.

Dekking bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Uw werkgever kan aansprakelijk zijn voor de kosten van een bedrijfsongeval omdat een werkgever een vergaande zorgplicht heeft jegens zijn werknemers. Deze zorgplicht vertaalt zich in allerlei regels waaraan een werkgever moet voldoen ten aanzien van veiligheid en hygiëne. Na een bedrijfsongeval met letsel moet een werkgever bewijzen dat hij volledig aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat het slachtoffer zich willens en wetens niet aan de voorschriften hield en/of opzettelijk een gevaarlijke situatie heeft gecreëerd. Deze omgekeerde bewijslast is niet altijd even makkelijk. Reden voor de meeste werkgevers om een goede verzekering af te sluiten. Zo hoeft een bedrijfsongeval met letsel de relatie tussen werkgever en werknemer gelukkig ook niet aan te tasten. De verzekering van de werkgever is immers degene die de letselschadevergoeding uitkeert en daarmee de aansprakelijkheid overneemt.

Vergoeding juridische kosten bedrijfsongeval

Letselschade claimen is ingewikkeld en een slachtoffer heeft na een ongeluk meestal de handen vol aan het herstellen van een bedrijfsongeval. Geef daarom uw letselschade claim uit handen aan een ervaren letselschade jurist . Wij komen indien gewenst bij u aan huis voor een oriënterend gesprek, ook in Amersfoort, wij werken immers landelijk. De kosten van juridische hulp en bijstand zijn voor de aansprakelijke partij. Hebt u na een bedrijfsongeval altijd recht op schadevergoeding? Het antwoord is dus “nee”. Maar als er sprake is van een bedrijfsongeval waarbij de werkgever aansprakelijk is, dient deze zowel uw letselschade als uw juridische kosten te vergoeden.