Ongeval als ZZP’er in de bouw

ongeval als ZZP’er in de bouwEen zelfstandige zonder personeel, een ZZP’er, loopt extra risico’s waar het gaat om ziekte en bedrijfsongevallen. Immers, een ZZP’er is niet in loondienst, krijgt bij ziekte niet doorbetaald en ontvangt ook geen ziektewetuitkering. ZZP’ers kunnen zich verzekeren tegen de kosten van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid en uitval door ziekte, in de praktijk blijkt echter maar een klein deel dit te doen. Een ZZP’er is voor zichzelf aan het werk maar wel in opdracht van iemand anders, zijn opdrachtgever. Bij een ongeval als ZZP’er in de bouw kan onder bepaalde omstandigheden toch schadevergoeding worden geclaimd bij de opdrachtgever.

Zelf slachtoffer van een ongeval als ZZP’er in de bouw? Onze letselschade-experts zijn hierin gespecialiseerd. Vraag advies en u weet snel waar u aan toe bent.

Gevolgen ZZP’er bij ongeval

Een bedrijfsongeval brengt altijd kosten met zich mee, die vaak hoog oplopen. Voor een ZZP’er kunnen deze kosten dramatische gevolgen hebben, zowel zakelijk als privé. Een ZZP’er die niet verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid – en dat zijn er velen – heeft geen inkomen meer als hij of zij ziek wordt. De vaste lasten lopen echter wel door en de kosten drukken aan twee zijden: wel de vaste lasten van het eigen bedrijf, maar geen inkomsten. Een ramp voor een ZZP’er! Ook indien hij of zij wel is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid is een ongeval als ZZP’er in de bouw een probleem. De uitkering is meestal niet voldoende om alle lopende kosten te betalen. Zeker als het opgelopen letsel ernstig is en langdurig herstel vraagt, kan een ongeval als ZZP’er in de bouw leiden tot ernstige gevolgen voor het bedrijf of zelfs het einde daarvan.

Opdrachtgever aansprakelijk bij ongeval ZZP’er

Ook al bent u geen werknemer, soms is het toch mogelijk ook als ZZP’er schade te claimen bij de opdrachtgever. Bijvoorbeeld wanneer u als ZZP’er werk verrichtte dat ook door werknemers van de opdrachtgever kon worden uitgevoerd. Daarnaast moet uw opdrachtgever zorgen voor een veilige werkomgeving indien u daar als ZZP’er afhankelijk van bent. Misschien moest u werken vanaf een hoogwerker die uw opdrachtgever ter beschikking stelde. Bent u ten val gekomen en was de hoogwerker ondeugdelijk wegens slecht onderhoud, dan kunt u de opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de letselschade die u hierbij hebt opgelopen.

Kortom: was u als ZZP’er in de bouw afhankelijk van de zorg van uw opdrachtgever voor een veilige uitvoering van uw werkzaamheden, dan kunt u de opdrachtgever hoogstwaarschijnlijk aansprakelijk stellen voor de letselschade die u ten gevolge van het bedrijfsongeval heeft opgelopen.

Welke schade te claimen

Na een ongeval als ZZP’er in de bouw heeft u recht op vergoeding van alle kosten, gemiste inkomsten en smartengeld wanneer uw opdrachtgever aansprakelijk blijkt te zijn. Letselschade kan tot een hoge schadeclaim leiden. Naast de kosten van het bedrijfsongeval zelf, komt u dus ook in aanmerking voor vergoeding van gederfde inkomsten en van andere kosten die verband houden met de uitoefening van uw bedrijf. U kunt misschien lopende opdrachten niet afmaken waardoor u een boete krijgt of u moet daarvoor zelf – duurder – personeel inhuren. Onder de kosten die de verzekeringsmaatschappij van uw opdrachtgever moet vergoeden vallen ook alle extra medische kosten, vervoer naar een arts, kosten van hulp in de huishouding of noodzakelijke verbouwing aan uw woning. Hoe ernstiger uw letsel, hoe langer u niet zult kunnen werken en hoe hoger de kosten.

Hulp na ongeval als ZZp’er in de bouw

Zelf een letselschade claimen is voor de meeste mensen geen optie. U bent niet alleen ziek en heeft alle energie nodig voor herstel, er is ook veel kennis op financieel, juridisch en medisch vlak voor nodig. Een letselschade jurist kan u de gehele procedure uit handen nemen. Wij bezoeken u desgewenst graag thuis in Amersfoort om uw zaak te bespreken, u te informeren over de wet- en regelgeving en uw kansen op een letselschade vergoeding. Zorg dat u de maximale schadevergoeding krijgt, een ongeval als ZZP’er in de bouw leidt vaak tot hoge kosten.