Ongeval tijdens laden en lossen

ongeval tijdens laden en lossenTijdens werkzaamheden voor een werkgever of opdrachtgever kunnen ongelukken gebeuren met letselschade als gevolg. We spreken dan van een bedrijfsongeval. Een ongeval tijdens laden en lossen is dus doorgaans een bedrijfsongeval. Een werkgever kan aansprakelijk zijn voor de financiële gevolgen van dit bedrijfsongeval; dit is afhankelijk van de omstandigheden. Is een werkgever aansprakelijk voor de letselschade, dan betekent dit dat alle kosten en gemiste inkomsten van het slachtoffer vergoed moeten worden. Bij een ongeval tijdens laden en lossen kan het slachtoffer bekneld raken, iets op het hoofd krijgen of omver gereden worden door een vorkheftruck. Ernst en aard van het letsel bepaalt in grote mate de hoogte van de schadevergoeding.

Voor meer informatie over letselschade door een ongeval tijdens laden en lossen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze letselschade deskundigen.

Aansprakelijkheid ‘laden en lossen ongeval’

Werknemers moeten hun werk op een veilige manier kunnen uitoefenen. De wetgever heeft daarom de werkgever verplicht tot een vergaande zorgplicht. Zo moeten materialen goed zijn onderhouden en mogen alleen gekwalificeerde werknemers bepaalde werkzaamheden verrichten. Ook moet er voldoende toezicht zijn op naleving van alle regels. Deze zorgplicht moet ervoor zorgen dat werknemers zo goed mogelijk zijn beschermd en dat het risico op bedrijfsongevallen tot een minimum beperkt blijft. Toch komen bedrijfsongevallen veel voor. Een ongeval tijdens laden en lossen kan vele oorzaken hebben. De werkgever is aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijk bedrijfsongeval als niet aan de uitgebreide zorgplicht is voldaan. Is de werknemer van mening dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dan is zal hij dit moeten aantonen om onder aansprakelijkheid uit te komen. Deze omgekeerde bewijslast maakt het voor werkgevers niet gemakkelijk om onder de aansprakelijkheid uit te komen.

Soorten ongevallen en gevolgen

Een ongeval tijdens laden en lossen kan als oorzaak hebben dat het materiaal waarmee werknemers werken niet voldoet. Een werknemer kan daardoor iets op het hoofd krijgen of op de voeten. Een werknemer kan bekneld raken tussen een machine of omver worden gereden door een collega. Ongevallen tijdens laden en lossen van chemicaliën kan tot ernstige letselschade leiden. De letselschade ten gevolge van een bedrijfsongeval loopt sterk uiteen. Gering letsel zal minder kosten met zich meebrengen dan ernstig letsel. Met name wanneer een werknemer niet meer kan werken, of enige tijd arbeidsongeschikt is, kan een ongeval tijdens laden en lossen tot forse schade leiden. Een ZZP’er die een bedrijfsongeval krijgt, zal met nog meer kosten te maken krijgen, want zijn vaste bedrijfslasten lopen gewoon door. Als de werkgever aansprakelijk is dan moeten alle kosten worden vergoed, inclusief gederfde inkomsten, in veel gevallen ook aan ZZP’ers.

Kosten letselschade

De hoogte van de schadeclaim hangt af van de letselschade. Een ongeval tijdens laden en lossen kan betekenen dat u een laadklep op uw hoofd heeft gekregen en langere tijd arbeidsongeschikt zult zijn. De gederfde inkomsten moeten door de aansprakelijke verzekeraar worden vergoed. Daarnaast loopt u misschien ook bonussen, overwerk, studiekostenvergoeding of pensioenen mis. Deze kosten moeten ook worden vergoed. Ook komen voor vergoeding in aanmerking onder andere medische kosten, kosten van oppas of voor persoonlijke verzorging en extra vervoerskosten. Uiteraard moet u al deze kosten wel kunnen bewijzen en moeten de uitgaven noodzakelijk zijn.

Aansprakelijkheidsverzekering werkgever

Gelukkig zal uw werkgever niet zelf voor de kosten opdraaien. De meeste werkgevers hebben een verzekering afgesloten tegen letselschade door bedrijfsongevallen. Uw schadeclaim wordt dan ook door de verzekering afgehandeld. Wilt u een schadeclaim indienen vanwege een ongeval tijdens laden en lossen, dan hoeft u dus niet direct te vrezen voor de relatie met uw werkgever. Dit is voor beide partijen prettig omdat u op enig moment ook weer aan het werk wilt en misschien moet re-integreren.

Juridische bijstand letselschade

Het vorderen van letselschade ten gevolge van een ongeval tijdens laden en lossen is tijdrovend en ingewikkeld. Er is specifieke kennis voor nodig op medisch, financieel én juridisch gebied. Een letselschade jurist heeft de benodigde kennis in huis. Onze letselschade juristen bezoeken u aan huis, ook in Amersfoort, voor een eerste gesprek en direct advies. Om de kosten hoeft u het niet te laten want ook de kosten van juridische bijstand worden meegenomen in de schadeclaim.