Onze werkwijze

Als u slachtoffer bent geworden van een ongeval waarbij u letselschade heeft opgelopen, gaan wij als volgt te werk.

1. Snel advies bij letselschade

Uiteraard bent u in eerste instantie benieuwd wat de mogelijkheden zijn om uw schade op de verantwoordelijke partij te verhalen, nadat u letselschade heeft opgelopen door schuld van een ander. U kunt hiervoor direct contact met ons opnemen door te bellen naar 085-8771774 of door het contactformulier in te vullen. Hierna wordt uw situatie door een van onze letselschadejuristen bekeken en beoordeelt.

2. Letselschade specialist bezoekt u thuis in Amersfoort

Graag maken wij bij aanvang van de zaak persoonlijk kennis met u. Wanneer u dit ook waardeert komen wij bij u langs bij u thuis in Amersfoort om een aantal zaken te bespreken. Zo komen de toedracht van het ongeval, de omvang van uw letselschade en onze verdere aanpak aan bod. Uw letselschadejurist maakt van dit gesprek een verslag. Alle informatie die relevant geacht wordt staat hier overzichtelijk weergegeven. U krijgt dit verslag ter controle toegestuurd.

3. Contact verzekeraar en eerste voorschot letselschade

Direct na het bezoek stellen wij de veroorzakende partij aansprakelijk, als dit eerder nog niet gebeurd is. Ook nemen wij contact op met de verzekeraar en vragen we om een eerste voorschot op uw letselschade vergoeding, zodat u niet in de financiële problemen komt.

4. Advies medisch adviseur en inventarisatie letselschade

Door u, de eisende partij, dient te worden aangetoond waardoor uw letsel is veroorzaakt en waaruit dat letsel precies bestaat. Hiervoor werken we samen met een medisch adviseur. Deze arts zal de medische gegevens die met het ongeval te maken hebben verzamelen en beoordelen. Hij bespreekt vervolgens zijn bevindingen met uw letselschadejurist. Op basis hiervan kan hij verder gaan met de behandeling van het dossier. Uw gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld, de medisch adviseur heeft beroepsgeheim.

Om letselschade te kunnen verhalen op de verantwoordelijke partij, moet eerst helder zijn welke schade u lijdt. Het gaat hier om de letselschade inclusief het smartengeld. Het is dan ook raadzaam om goed bij te houden welke kosten u maakt, zodat goed het soort letschelschade goed aan te tonen is. Alle bonnen van uitgaven moeten dan ook bewaard worden. Noteer daarnaast data van bezoeken aan specialisten, zoals artsen en therapeuten. Uw letselschadejurist gaat ook na welke inkomsten u misloopt door het opgelopen letsel, bijvoorbeeld door het missen van een studiejaar of het niet kunnen uitvoeren van uw werk in het geval u zelfstandig ondernemer bent.

5. Afwikkeling letselschade

Pas als u genezen bent of duidelijk is welke gevolgen het ongeval heeft op de rest van uw leven, kan met de definitieve afwikkeling worden begonnen. Uw letselschadejurist berekent welke schade u heeft geleden en nog zult lijden en claimt dit bij de wederpartij. Wanneer er overeenstemming is met de wederpartij wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Deze dient u bij akkoord te ondertekenen. De volledige schadevergoeding zal hierna aan u worden uitgekeerd.