Welke bedragen bij letselschade?

welke bedragen bij letselschadeNa een bedrijfsongeval of ongeval in het verkeer heeft het slachtoffer vaak recht op vergoeding van letselschade. Hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen hangt af van allerlei factoren. De ernst van het opgelopen letsel zal de hoogte van de schadevergoeding in grote mate bepalen maar ook een geringer letsel kan in sommige gevallen hoge kosten met zich meebrengen. Welke bedragen bij letselschade aan schadevergoeding worden uitgekeerd is dus niet eenvoudig te beantwoorden. Naast de vergoeding van alle directe kosten en gemiste inkomsten kan een slachtoffer ook aanspraak maken op smartengeld. Bij een smartengeld-uitkering wordt gekeken naar uitkeringen in vergelijkbare letselschadezaken.

Wilt u weten hoe bedragen bij letselschade zijn opgebouwd en hoe dit zit in uw specifieke geval? Neem contact op met een letselschade deskundige, hij of zij kan u meer vertellen over aansprakelijkheid en de berekening van letselschadevergoeding.

Aansprakelijkheid ongeval

Om voor letselschadevergoeding in aanmerking te komen moet u een derde partij aansprakelijk stellen. Gaat het om een bedrijfsongeval, dan zal dit doorgaans uw werkgever zijn. Werkgevers blijken vaak aansprakelijk voor de gevolgen van een bedrijfsongeval omdat zij een uitgebreide zorgplicht hebben. Die zorgplicht maakt het voor werkgevers vaak lastig om onder aansprakelijkheid uit te komen, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of doelbewust roekeloos gedrag. In elke branche gelden regels om ervoor te zorgen dat werknemers zo goed mogelijk zijn beschermd en een werkgever kan maar moeilijk voldoen aan al deze regels. Zo moet er een veilige werkomgeving worden gecreëerd, moeten veiligheidsvoorschriften gelden en moet op naleving van de voorschriften worden toegezien. Welke bedragen bij letselschade worden uitgekeerd hangt dus af van de aansprakelijkheid, de ernst van het letsel, de kosten die u moet maken en de inkomsten die u misloopt.

Bent u slachtoffer van een aanrijding in het verkeer, dan gelden hiervoor specifieke regels. Wij informeren u graag over de mogelijkheden in uw geval.

Letselschadevergoeding

De uitkering van letselschade bedragen hangt vaak sterk samen met de ernst van het letsel. Gering letsel kan beperkt blijven tot de kosten van uw eigen risico, een taxirit naar de dokter en een kapotte fiets. U bent niet of nauwelijks uitgevallen voor werk, waardoor er geen sprake is inkomstenderving. Bij ernstiger letsel neemt letselschade al snel toe. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld al snel enige tijd of langere tijd niet meer werken, waardoor de gederfde inkomsten vaak een groot onderdeel vormen van uw totale schade. Verder komen voor vergoeding in aanmerking kosten voor extra hulp, bijvoorbeeld voor uw huis en tuin of een oppas voor de kinderen omdat u in het ziekenhuis ligt.

Het is belangrijk dat u uw kosten goed bijhoudt. Bewaar alle bonnen en facturen die verband houden met het ongeval en uw letsel. U moet kunnen aantonen dat u de kosten moest maken in verband met uw herstel.

Welke bedragen bij letselschade en smartengeld

Naast vergoeding van alle kosten en gemiste inkomsten heeft u soms ook recht op smartengeld. Smartengeld is een uitkering voor ongemak, pijn en verdriet, ook wel psychische schade of immateriële schade genoemd. Smartengeld-uitkeringen die in het verleden zijn gedaan zijn verzameld in de Smartengeldgids. Uw letselschade deskundige kan onderzoeken of ook u recht heeft op smartengeld en zo ja op hoeveel smartengeld er geclaimd kan worden.

Taken letselschade jurist

Een letselschade jurist is een deskundige op het gebied van letselschade en weet welke bedragen bij letselschade geclaimd kunnen worden. Samen met u wordt bekeken welke kosten u dient op te voeren en of u daarnaast recht heeft op smartengeld. Vervolgens zal uw deskundige namens u onderhandelen met de wederpartij. Ook de kosten voor rechtsbijstand zijn onderdeel van uit te keren bedragen bij letselschade, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over hoge rekeningen voor juridische bijstand.

Wij werken landelijk en bezoeken u ook aan huis in Amersfoort. U kunt altijd een afspraak maken voor een eerste vrijblijvend en oriënterend gesprek. Eén van onze ervaren letselschade deskundigen kan u de gehele procedure uit handen nemen zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel. Door een letselschade deskundige in de arm te nemen bent u er zeker van dat de maximale bedragen bij letselschade worden uitgekeerd!